Връзка с нас: +359 2 831 21 52

 

Не се смейте на човек, който прави две крачки назад. Той може просто да се засилва!

2002 - 2004

Когато прохождахме в бранша...!

Заредени с ентусиазъм, жадни за познания в специалността и изпълнени с желание да се доказваме, смело се впускахме дори и в непосилни за начинаещи специалисти задачи. А водата ни беше до колене ...!?

2005 - 2008

От натрупаните знания към компетентността

"Същността на знанието е когато го имаш да го използваш" - Конфуциий. Вярвайки, че практическият опит надгражда и дават живот на теоретичните знания, прилагайки наученото в съчетание със съветите на опитни специалисти и под тяхно ръководство, се опитвахме да достигнем желаното ниво на професионална компетентност. 

2008 - 2014

С доказан опит и ниво на компетентност !  

Понастоящем непрекъснато следим техническите новости в професията, опитваме се бързо да ги усвояваме, стремим се да прилагаме иновативни решения и технологии, за да бъдем винаги едни от най-добрите!.

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Европейски съюз - Европейски социален фондОперативна програма Развитие на Човешките ресурсиПроект BG05M9OP001-1.003-0953-C01 

„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране

Проектът  се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД