Връзка с нас: +359 2 831 21 52

 

В дългогодишната си практика сме събрали и съхранили голям обем информация

Основната част от нея е съхранена в цифров вид под формата на сканирани  карти, проектна документация, техническа литература и документи. Допълнително разполагаме и със систематизирани масиви от цифрови данни. Информацията обхваща пет вида информационни източници обобщени в следните три основни типа информационни масиви:

  • Първична архивна информация - непроменени сканирани архивни материали с геоложки, хидрогеоложки и екологичен характер - карти, проекти и доклади
  • Съхранена в бази с данни - отсята, класифицирана и съхранена информация с определена насоченост. Създадените приложения дават възможност за търсене, отсяване и анализ на данните, вътре в самите приложения или след връзването им  в ГИС системи.
  • Крайни решения - ГИС базирани слоеве с конкретен характер и приложимост

 

Слоеве в ГИСВиж още...

Бази с ДанниВиж още...

СправочнициВиж още...

ДокладиВиж още...

НормативиВиж още...
 

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Европейски съюз - Европейски социален фондОперативна програма Развитие на Човешките ресурсиПроект BG05M9OP001-1.003-0953-C01 

„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране

Проектът  се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД