Връзка с нас: +359 2 831 21 52

 

Начало Начало Търсене Търсене
Начало
Брой категории: 4
hydrogeology.png ХИДРОГЕОЛОГИЯ Под-категории: 8 Файлове: 2
enggeology.png ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ Под-категории: 9 Файлове: 896
ecology.png ЕКОЛОГИЯ Под-категории: 3 Файлове: 0
geology.png ГЕОЛОГИЯ Файлове: 6

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Европейски съюз - Европейски социален фондОперативна програма Развитие на Човешките ресурсиПроект BG05M9OP001-1.003-0953-C01 

„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране

Проектът  се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД