Връзка с нас: +359 2 831 21 52

 

Как работим

1Установяване на изискванията на клиента и целта на проекта. Извършване на предпроектни мероприятия.

2Изготвяне и приемане на техническа спецификация и съпътсваща документация.

3Провеждане на полеви работи и опити. Изготвяне и реализация на лабораторни анализи по утвърдени методики и стандарти.

4Създаване на модели и изготвяне на необходимите изчисления. Създаване на проектна документация и експертни становища.

 

Често задавани въпроси

Мога ли да поръчам консултация?
Да, разбира се. Нашите специалисти могат да ви консултират за конкретно решение или подход.
Възможно ли е да поемете част от проект?
С радост ще ви помогнем. Често пъти сме били подизпълнителни на проекти от различен мащаб.
А когато ми е нужен сондаж за вода за битови или промишлени нужди?
В зависимост от вашите изисквания и региона на страната можем да намерим оптималното решение.
Приемате ли почвени проби за лабораторен анализ?
Разбира се! Нашата лаборатория може да проведе необходимите анализи при условие, че пробите са взети съобразно предписанията.
Когато не съм сигурен и искам второ мнение, можете ли да помогнете?
При положение, че вече имате проект в ход и се нуждаете от надзор или друго експертно мнение ние можем да защитим вашия интерес.
Можете ли да дойдете и да погледнете?
Разбира се, когато се налага можем да извършим оглед на място съобразно нашите тарифи. Можете да се свържете с нас, за да уточним подробностите.

 

Грижата към подробностите и интереса на клиента във всеки един проект е от решаващо значение.

 

Нашият опит и ноу-хау попадат винаги право в целта във всеки един проектен етап.

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Европейски съюз - Европейски социален фондОперативна програма Развитие на Човешките ресурсиПроект BG05M9OP001-1.003-0953-C01 

„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране

Проектът  се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД